Nije retkost čuti kritike za domaće fakultete oko neusklađenosti sa potrebama kompanija koje zapošljavaju diplomce, a ovo je posebno izraženo u IT sektoru, koji se vrlo brzo menja. Fakulteti pokušavaju ovaj izazov da reši novim konceptom — obogaćivanjem svojih osnovnih studija na smeru Informatika predmetima koje realizuju zaposleni uspešnih IT kompanija.